Tag Archive | A.Papadiamandis

Ἡ φόνισσα

“En aquella època, el seu primer fill, que ja tenia vint anys, havia emigrat a Amèrica i, després d’enviar una o dues cartes, no va dir res més; d’ençà d’aleshores no havia donat senyals de vida. Tres anys més tard, el segon fill, també s’havia fet gran i s’havia embarcat […] Va escriure a la […]

Tam-Tam Press

Actúa, crea, piensa, retumba

enlenguapropia.wordpress.com/

ideas sobre la cultura literaria

QuéLeer

Literatura para no literatos

Lecturas Sumergidas

Cultura: Literatura, Pensamiento, Música, Cine, Arte, Filosofía, Entrevistas, Libros

Retazos de un escritor

Felipe J. Piñeiro

No somos na...

Otro sitio más de Sitios de Blogs de Culturamas

Más palabras para olvidar

Blog del poeta Luis Miguel Rabanal